A. Mårtenssons Orgelfabrik AB drivs idag av Anders Sällström och Thomas Hansson som har ägt företaget sedan 2002. Thomas Hansson har avlagt gesällbrev i orgelbyggeri 1991 i Lund och Anders Sällström har avlagt gesällbrev i Hamburg 1996, där han även arbetade på orgelbyggerifirman Rudolf von Beckerath GmbH. Båda två har arbetat med orgelbyggeri sedan 1977.

Verksamheten är inriktad på nybygge samt omfattande renoveringar. Vi bedriver även en stor serviceverksamhet i hela Sverige. Genom detta är vi väl förtrogna med alla slags orglar oavsett tidsepok och teknisk uppbyggnad.


Thomas Hansson & Anders Sällström