I Malmö St Petri deltar vi i ett av de större europeiska orgelprojekten för närvarande.
KLICKA HÄR FÖR MER INFO


Kistorgeln i Lunds Domkyrka är nu invigd.
KLICKA HÄR FÖR BILDERDet ursprungliga företaget grundades år 1909 av Anders Mårtensson som en fortsatt verksamhet av D. Hanssons pianofabrik i Lund. Man utökade sin verksamhet till att omfatta även kyrkorglar. 1917 förvärvades en fastighet på Bredgatan 36 som sedan dess har utgjort bolagets adress. Företaget ägdes och drevs från mitten av 1950-talet av grundarens söner Gunnar, Gösta och Helge intill början av 1970-talet, varefter sonsonen Göran Mårtensson innehaft ansvaret t.o.m år 2001.

Den första nytillverkade orgeln levererades 1914 (Giresta). I slutet av tjugotalet upphörde pianotillverkningen. 1936 tillverkades de första tonkancellådorna (Kristdala) och 1953 (Svenska Kyrkan, London) den första orgeln med mekanisk traktur. Under åren har drygt 500 orglar färdigställts.

Vi som numera äger firman heter Thomas Hansson och Anders Sällström. Vår målsättning är "back to basics". Vi önskar, med bibehållande av modern tillverkningsteknik då så är möjligt avseende kvalitet, nå tillbaka till äldre tiders kunskaper. Målet ska i första hand vara instrument för 2000-talet, men ingen orgel ska vara opåverkad av äldre epoker. Analogin med musik och andra konstformer blir då stor "—Bryt gärna mot ett äldre synsätt, men bli först medveten om dess innebörd."

Vår viktigaste strävan avser en god ergonomi för musikern. Utgående från detta designar vi därefter våra orglar med moderna 2D- och 3D CAD-hjälpmedel. Genom detta kan vi förbättra åtkomligheten och därigenom förenkla det framtida underhållet. Att konstruktioner ska vara statiskt stabila är givetvis självklart. Slutmålet, en välklingande orgel, kan endast nås om stor medvetenhet genomsyrar tillverkningens alla faser.

Sedan många år utför vi alla förekommande arbeten på orglar med elektriska och pneumatiska regerverk. Regelbunden service, underhåll och renovering utgör viktiga delar för verksamhetens sex anställda.


Thomas Hansson & Anders Sällström, Lund